Tips penyusuan di Hospital Swasta yang bukan rakan bayi

Di mana kita melahirkan bayi juga menjadi penyumbang kepada kejayaan penyusuan anak sedari kelahirannya secara tidak langsung. Semakin banyak hospital yang diiktiraf sebagai hospital rakan bayi terutamanya hospital kerajaan. Namun bagi mereka yang memilih untuk melahirkan anak di hospital swasta tambahan bukan hospital rakan bayi, maka si ibu perlu mengambil beberapa inisiatif untuk memastikan penyusuan… Read More »